nieuwsbrief april 2012

Nieuwsbrief  April     KUNST IN MEA VOTA  – Kunst in de Etalage

Beste  kunstenaars,

Over het project KUNST IN DE ETALAGE  : Alle 29 betrokken kunstenaars  zijn op de hoogte gebracht van de  complete lijst met namen.

Let op: Na een computerstoring, is de definitieve lijst OPNIEUW naar jullie doorgestuurd. Kijk op de lijst van  woensdag  11 april(11.37 uur) die per mail is verzonden.  Mocht het niet bij je binnen zijn, laat het  ons dan snel weten !Ook alle winkeliers zijn op de hoogte,  met wie zie te maken krijgen.  Posters en folders zijn al in de maak. Komen op de toonbanken en aan de ramen.

Zorg voor tijdig contact, zodat op 27 april de werken ook echt  toonbaar zijn. Dit in goed overleg met de winkelier uiteraard. Het is de bedoeling dat de werken tot 14 mei blijven hangen. Daarna stopt het  ook echt. Maak ook daar goede afspraken over.

Wat de aansprakelijkheid betreft; De meeste winkeliers hebben een normale inboedelverzekering. Ook dit kun je bespreekbaar maken. Bij beschadiging of diefstal kun je niet op de ondernemersvereniging  ,  kunstplatform Kunst in Mea Vota , of Cor en Jacqueline ,terugvallen.

Wil je nog wat weten over Kunst in de etalage, dan kun je contact opnemen met Cor Melchers(tel:026-3257425  of per mail: c.melchers@wanadoo.nl) .Of met Jacqueline Bakker (tel: 026 3255663 of per mail atelier4akker@hotmail.com.

Met  KUNST IN MEA VOTA doen veel kunstenaars mee, die ook  bij Kunst in de Etalage betrokken zijn. Voor  hen is de volgende informatie goed om te weten:

Zorg voor tijdig brengen naar tuinbouwmuseum Mea Vota van je werk. Ingang  Boskoops Glorie nr.33. Nogmaals de tijden van  brengen en halen: Donderdagsavond  10 mei vanaf 18.30 tot 20.30 uur aanleveren .Of vrijdagochtend 11 mei vanaf 09.00 uur tot 13.00 uur.  Om 14.00 uur uiterlijk , moet alles goed  staan. Iedereen is vrij om eigen folders, visitekaartjes en prijskaartjes te gebruiken. Neem evt. naar eigen behoefte ezels mee.

 Louise de Haardt  is in Mea Vota de centrale  aanspreekpersoon, waardoor je weet , welke plek je krijgt toebedeeld. Er komen werken in zowel in het museumgedeelte als in de druivenkas .

Een juiste opstelling in de hoofdserre(museum) is ook nodig in verband met het officiële openingsgedeelte. Dat begint vrijdag 15.00 uur in de kantine van het museum met gastsprekers (Mieke Bles/Theo Janssen) en wat genodigden . Ook alle 32 kunstenaars die meedoen ,worden hierbij uitgenodigd. Graag jullie aanwezigheid! Met partner. Door wethouder Theo Janssen wordt er een openingsdoek onthuld. Dit wordt gemaakt door Martha van Geelen.

Kunstplatform Mea Vota kan tijdens deze opening ,de aanwezigen een kop koffie of thee aanbieden. Helaas  kunnen andere consumpties, niet op onze kosten worden genuttigd. Het budget is daarvoor niet toereikend.

Louise de Haardt maakt ook een rooster, waardoor op toerbeurt,  op 12 en 13 mei , op het terrein van Mea Vota ,  1 of 2 kunstenaars  als aanspreekpunt voor het publiek aanwezig zijn. Zij benadert daarvoor de kunstenaars , die niet in de Kunstroute Huissen zijn opgenomen. Dit omdat route-kunstenaars veelal  op eigen locatie de bezoekers te woord moeten staan.

Uiteraard mag je zelf bepalen hoe lang je wil blijven. Desnoods de hele dag. Mag allemaal .

Op de locatie Tuinbouwmuseum Mea Vota zelf ,is geen echte eetgelegenheid. Wel een bar met de nodige drankjes. Tip: Neem evt. een lunchpakket mee. Toiletten zijn er wel.  Parkeren kan zowel in de straat, als op een eigen parkeergrasveld  aan de kant van de Frankenthalerstraat.

Belangrijk:  Zondag om  uiterlijk  20.00 uur moeten alle kunstwerken van het Mea Vota terrein zijn opgehaald.

Tussen 17.00-18.00 uur proberen wij op zondag 13 mei , de manifestatie zo veel mogelijk gezellig met elkaar af te sluiten. Voor wie kan komen, welkom.!! Kun je trouwens  daarna meteen je werken meenemen.

De werken worden door ons niet verzekerd. Dit  wordt voor ons te duur. Wel zal  de Stichting Mea Vota, voor deugdelijke afsluiting van de kassen en toegang zorgen . Ook voor voldoende afdichting in de kas  en suppoostbewaking .

Folders en posters  over de Kunstroute Huissen (16 deelnemende  Huissense  kunstenaars) op zaterdag 12 en zondag 13 mei)  en kunstmanifestatie KUNST in Mea Vota ,zijn inmiddels in de maak. Verspreiding volgt nog.

Voor de Kunstroute-deelnemers komt er een uniform bord met door ons te leveren schildersezel. ( in bruikleen ).Deze worden  door de vader van Jacqueline gemaakt. Chapeau!! En natuurlijk de nodige route- folders, zodra ze klaar zijn .Informatie hierover volgt  nog voor deze 16 deelnemers zo gauw mogelijk.

Inmiddels is er een persbericht uitgegaan naar de de nodige kranten en kanalen. Ook voor vermelding bij bepaalde internetwebsites  zijn de deur uit. Met HuissenTV en  TVLingewaard zijn  inmiddels contacten gelegd. Zo mogelijk ook met TV Gelderland. Wellicht gaat dit ook de goede kant op.

Op 1 mei (Dag van de Arbeid!) a.s. vergaderen wij weer, voor de laatste puntjes .

Mocht je nog wat willen weten of  iets anders naar voren willen brengen, dan graag contact via onze e-mailadres  kunstinmeavota@hotmail.nl   Liefst nog voor de datum van 1 mei.

Alvast een goede kunstmanifestatie toegewenst,

Namens Kunstplatform  Kunst in Mea Vota
Cor Melchers en Berma Balk