nieuwbrief februari 2012

Nieuwsbrief februari 2012    Kunst in Mea Vota.

 

Beste deelnemers aan kunstmanifestatie Kunst in Mea Vota,

De inschrijvingsdatum is al verstreken. De ballotage is inmiddels geweest.

Wij zijn blij  met jullie deelname aan deze 2e kunstmanifestatie in tuinbouwmuseum ,,Mea Vota’’. En voor een aantal van u: extra bedankt voor het aanbieden van plaats  t.b.v. de eerste Huissense Kunstroute.

In de nieuwsbrief  van januari hebben wij vermeld , dat we een bijdrage in de onkosten vragen van €15,- per deelnemer. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u het rekeningnummer geven waar op gestort kan worden.

Ook hebben wij gevraagd ,  om een foto van 1 van uw werken naar ons door te mailen. Dit om de website en de nog te drukken folders te kunnen vullen. Tot nu toe hebben er 10 kunstenaars een foto ingestuurd.

Aan alle kunstenaars die nog geen foto hebben ingestuurd: Graag alsnog  binnen 14 dagen een foto digititaal.

Voor de kunstenaars die vorig jaar al meededen met,, Kunst in de Kas’’ in tuinbouwmuseum ,,Mea Vota’’ ,willen wij nogmaals benadrukken, dat we heel graag ander werk dan dat van vorig jaar , willen zien.

De deelnemers, die ook thuis met de kunstroute meedoen, brengen ieder 1 werk naar ,,Mea Vota’’.  Deelnemers , die echter alleen exposeren in museum ,,Mea Vota ‘’, kunnen maximaal 6 werken inbrengen.

Inmiddels is ook over het inrichten en de voorbereiding nagedacht. De verdere definitieve  informatie wordt door ons later nog eens doorgegeven.
Een voorlopig concept:

Aanleveren en inrichten van de werken en plaatsing door de kunstenaars zelf op het terrein van ,,Mea Vota’’ op

Donderdagavond 10 mei van 18.30 tot 20.30 uur en Vrijdagochtend van 09.00 tot 13.00 uur. Aansturing door de platformleden en de vrijwilligers van Stg.  Mea Vota.

 

Officiële opening door de wethouder Cultuur van de gemeente Lingewaard Th. Janssen en oud-wethouder Mieke Bles. Dit is gepland op Vrijdag 11 mei om 15.00 uur. Wij stellen het zeer op prijs, dat hierbij alle deelnemers met  hun naasten, aanwezig kunnen zijn. Op deze vrijdag is de expositie toegankelijk tot 18.00 uur.

Op Zaterdag en Zondag 12 en 13 mei is het expositieterrein van ,,Mea Vota’’ voor publiek  geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur. Wij rekenen tijdens deze 2 dagen  naar vermogen , op jullie aanwezigheid.

De Huissense kunstroute zelf  is alleen op zaterdag  12 en en zondag 13 mei van 11.00 tot 17.00 uur gepland. De Kunstroute-exposanten vragen wij vriendelijk, om zich aan deze richtlijn te houden. De folderinformatie wordt hierop afgestemd.

Voor het publiek is het ook erg boeiend, om met de kunstenaars zelf in contact te komen. Voor Kunstroute-exposanten zal dat  m.b.t. de locatie ,,Mea Vota’’lastiger zijn. Maar een paar uurtjes vrijmaken voor aanwezigheid in Tuinbouwmuseum ,, Mea Vota’’is wellicht toch  mogelijk, door thuis iets te regelen.????? Wel leuk kijken bij de andere

Dit zou erg handig zijn, omdat aansluitend op zondagmiddag 13 mei van 17.00 tot 18.00 uur een gezellige afsluiting  met een hapje en een drankje voor alle kunstenaars  onderling is gepland.

Hierna zal iedereen zo veel mogelijk zijn eigen werken en materiaal mee naar huis nemen. Zodat het  museumterrein uiterlijk om 20.00 uur door de medewerkers kan worden gesloten.

 

Het realiseren van de folder, posters en de website zijn in volle gang. Een aantal van ons  zijn daar volop mee bezig.

Uiteraard komen we nog met definitief nieuws  z.s.m. bij jullie terug.Mochten er toch tussentijds vragen komen , dan kun je via het mailadres van  KunstinMeaVota  contact met ons opnemen

Tot de volgende nieuwsbrief “kunstwerkgroep Mea Vota”.