Kunst in de etalage 2013

Huissen, 30 januari 2013

 

Onderwerp : Oproep deelname ,, Kunst in de Etalage  2013 “   ( van 1 tot 31 mei 2013 )

 

Beste Huissense Kunstenaar,

 ,,Meimaand  is  Huissense  Kunstmaand ‘’ ,nadert met rasse schreden.

Ook voor komend seizoen zijn we door de Ondernemersvereniging  Huissen  gevraagd , om het Kunstproject ,, Kunst in de Etalage’’ te organiseren. Daar willen we graag onze medewerking aan geven. Dit jaar is het de bedoeling om in de hele maand mei  onze werken in  etalages in de kom van Huissen te exposeren. We mikken op 35 deelnemende kunstenaars!

Graag jullie deelname, met andere of nieuwe werken!!!  Naar verwachting  gaan er  35 winkeliers mee doen !!

Omdat wij graag Huissense kunstenaars de kans willen geven om ieder bij 1 van de etalages van de winkelpanden in de kom van Huissen te vullen, roepen wij jullie opnieuw op.

Je kunt met minimaal 2 werken (maar meestal meer)  je al opgeven.  Je krijgt door onze bemiddeling vanaf 20 april 2013 te horen of te lezen bij welke winkel je bent ingedeeld. Je neemt daarna zelf  rechtstreeks contact op met de betreffende winkelier om af te spreken  hoe en wanneer je komt  inrichten tussen 1 en 3 mei. De winkeliers weten dan ook dat je komt. Op dit moment zijn er geen voorkeuren. Toch is het voor iedereen belangrijk, om bij deelname gelijk  aan te geven ;

1:Wat je wil exposeren?  A: OBJECTEN , of                                       B:SCHILDERIJEN/AQUARELLEN/TEKENINGEN(Abstract? figuratief,? Realistisch?)

2:Hoeveel werken minimaal/maximaal ?

3:Je naam ,adres, telefoonnummer en  evt. e-mailadres, tegelijk met 1 fotootje van jezelf en minimaal 1 foto van een van je kunstwerk   nog voor de uiterste inleverdatum van        1 maart a.s. naar ons per mail terugsturen…  kunstinmeavota@hotmail.nl   Of bellen naar: Cor Melchers  tel: 026-3257425 met e-mail  c.melchers@online.nl  .Of bellen naar Martha van Geelen tel: 026-3251720 met e-mail  bartmartha@regiokabel.nl  .Ook voor verdere informatie kun je bij hen terecht.

De ondernemersvereniging  zorgt voor flyers en posters met onze namen en die van deelnemende winkeliers.

Er is een lichte vorm van ballotage, om toch ook greep te houden op diversiteit en kwaliteit.

Eind maart krijgt iedereen bericht  van deelname.

Denk ondertussen maar vast na, of je ook deel wil nemen aan ,,kunstmanifestatie Mea Vota ‘’  die van 1 t/m 10 juni 2013 gehouden wordt.   Hier komt nog een aparte uitnodiging van.

Graag jullie tijdige reactie !

Namens  Kunstplatform ,, Mea Vota” te Huissen :                 Cor Melchers  en  Martha van Geelen.