Uitnodiging Kunst in Mea Vota 2024

Beste kunstenaar,

We nodigen je uit om ook dit jaar weer mee te doen aan de Kunstroute Mea Vota. De data zijn 29 en 30 juni 2024. Op beide dagen kun je je werk exposeren van 12.00 tot 17.00 uur.
Je kunt kiezen uit twee opties;

– Exposeren van je werk in Land- en Tuinbouwmuseum Mea Vota of in een van de
gerenoveerde kassen.

– Exposeren op locatie, in je huis, tuin, atelier of een andere ruimte. Deze locatie wordt, na overleg met de organisatie, in de kunstroute opgenomen, die start bij Mea Vota. Je kunt met meerdere mensen op één locatie staan. Er zijn verschillende al gereserveerde locaties waar je uit kunt kiezen. We willen ook dit jaar de kunstroute compact houden en we behouden ons dan ook het recht voor om de zelf gekozen locatie te wijzigen of te weigeren. De ervaring leert dat meerdere exposanten op een locatie meer bezoekers trekt.

Het aantal werken dat tentoongesteld kan worden is minimaal 5.
Het maximale aantal is afhankelijk van de locatie en kan in overleg met de organisatie bepaald worden.

Ophangen of neerzetten in Mea Vota of op een andere locatie kan op vrijdagavond 28 juni van 19.00 tot 21.00 uur.

De kosten van deelname zijn €30,- p.p. Dit is voor administratiekosten en het drukwerk om de kunstroute te promoten.
Dit bedrag graag voor 15 mei overmaken op Kunstroute Mea Vota t.n.v. AAM van Geelen -Driessen NL65INGB0106430645 onder vermelding van ‘Deelname Kunst in MV 2024’.

Aanmelden is mogelijk tot 15 mei 2024 via e- mail kunstinmeavota@hotmail.nl
Bij de mail graag een foto (jpg bestand) van een van jouw werkstukken, die representatief is voor hetgeen jij wil exposeren.

Hartelijke groet
Henk Gertsen
Betty Slippens
Beppy Jansen
Annie van Geelen
Stef Meijering
Ingrid Struijs